Opleidingen

Microblading


De opleiding microblading van HEBEA Professional wijkt sterk af van andere opleidingen. Vaak wordt de opleiding in een dag gegeven of op 2 dagen direct achter elkaar, waarbij de cursist een theoretische uitleg krijgt, even kan oefenen op een kunsthuid en dan direct op een model moet werken zonder dat men voldoende praktijkoefeningen heeft uitgevoerd. Dat is niet alleen erg stresserend, maar ook zeer risicovol voor cursist en model. Bij de unieke HEBEA opleiding leert de cursist op de eerste cursusdag de microblading techniek per week en moet vervolgens de techniek gedurende een week thuis oefenen op een kunsthoofd. Pas daarna wordt op de tweede cursusdag een behandeling met de geleerde en geoefende techniek uitgevoerd op twee modellen.

 

Opleiding


In de opleidingsdagen wordt microblading effectief in theorielessen en met praktijktraining aangeleerd.

De opleidingsdagen zijn als volgt ingedeeld:

Thuisstudie (ca. 10 uur): Voor aanvang van de opleiding wordt aan u (na betaling van het cursusgeld) het Deel 1 van de theorieles toegestuurd. Dit deel omvat de algemene kennis over microblading en de alle medische en cosmetische aspecten die in relatie staan tot microblading. Door middel van thuisstudie kunt u zich degelijk voorbereiden op de eerste opleidingsdag. Er wordt van u verwacht dat u de leerstof voor aanvang van de eerste opleidingsdag beheerst. Op de eerste opleidingsdag zal een kleine schriftelijke toets afgenomen worden om uw kennis te testen.

Opleidingsdag 1  (ca. 7 uur)

Ochtendprogramma:
Kennistest over thuisstudie.
Theorieles met achtergronden en kennis microblading en een verdere uitdieping van de leerstof van de thuisstudie waarbij met name dieper wordt ingegaan op de aspecten die minder goed gescoord hebben in de kennistest. De theorieles behandelt aspecten over: De huid, Huidaandoeningen, Allergieën, Immuunsysteem, Oogaandoeningen, Contra-indicaties, Medicijnen, Informed consent, Visagie, Kleurenleer, Pigmenten, Blades, Hygiëne, Behandelprocedures, Microblading techniek algemeen.
Eerste pigmentatieoefeningen op kunsthuid

Middagprogramma:
Theorie Wenkbrauwen met aanvulling op uw cursusboek, waarbij dieper ingegaan wordt op: Gelaatsanalyse met betrekking tot wenkbrauwen, Visagie: wat zijn esthetisch verantwoorde wenkbrauwen, Tekenen en corrigeren, Pigmentselectie en uitleg wenkbrauwkleuren, Microblading techniek bij wenkbrauwen
Eerste praktijkuitvoering wenkbrauwen op kunsthoofd

Thuisprogramma (ca.6 uur)
Aanvullende theorie Wenkbrauwen van dag 1 bestuderen, 5 volledige wenkbrauwen uitvoeren op kunsthoofd

Opleidingsdag 2 (ca. 7 uur)

Ochtendprogramma:
Toets theoriekennis wenkbrauwen van dag 1
Volledig zelfstandig een wenkbrauwbehandeling uitvoeren op kunsthoofd
Wenkbrauwpigmentatie uitvoeren op eigen model onder begeleiding van docent

Middagprogramma:
Na de lunch voert u nog een behandeling uit op uw 2e
Evaluatie cursus
Uitreiking certificaat

 

 

Startpakket


Het startpakket bestaat uit: 5xPractice head mask, 20xPigment ringen, KB Pro Pigment WB IBZ 12ml, KB Pro Pigment WB MLN 12ml, KB Pro Pigment WB NYC 12ml, 50 x Brow rulers, Kodan, 20 x KB Pro Microblade pen, MicroSilver Face Cream 200ml, 20xPotjes voor naverzorgingscrème, Naaldcontainer, Wit potlood, Brow Color book, Poster, 50xConsumentenfolders, Rolbanner.